הישרדות – עונה 1 פרק 19: הפלאפה מגיעה לאי

התיבה המסתורית נוחתת בשבט טיפיו ומשגעת את השורדים, מה יש בה?