הישרדות – עונה 1 פרק 30: לא ליפול!

טילטיל בטוח שהוא הבא בתור, אבל שבט טיפיו בוחר מודחת ברוב קולות